Main Photo
Information on Dear Departed Beloved

polski kanonista, pracownik naukowy KULKs. prof. dr hab. Stanisław Paździor (ur. 24 kwietnia 1946 w Bełżycach, zm. 10 sierpnia 2015 w Sokołowie Podlaskim) – polski kanonista, pracownik naukowy KUL. 1970 r. magister teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1979 r. doktor prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 r.obrona przewodu habilitacyjnego oraz powołanie na Kierownika Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. W 2001 r. powołany przez Senat KUL na stanowisko profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na:Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji, Wydziale Teologii oraz na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Autor licznych artykułów,haseł do Encyklopedii Katolickiej oraz monografii "Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095", Lublin 1999.

źródło: wikipedia